Generalforsamling

Generalforsamling – torsdag d. 23. maj 2019.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning – se under fanen årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent. Kontingent er 350 kr for 5 dage og 250 kr for 2 faste valgte dage/uge.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse som består af:
  Formand
  Kasserer
  3 menige medlemmer
  1 suppleant
  valg af revisor
 7. Eventuel