• Ved ankomst til pladsen skal hunden føres i line.
  • Al hundetræning foregår udendørs. Husk praktisk påklædning.
  • Husk at rydde op efter din hund.
  • Der må kun være løse hunde på pladsen efter instruktørens vejledning.
  • Afstraffelse af hunden accepteres ikke (et let træk i linen betragtes ikke som afstraffelse).
  • Giv kun godbidder til din egen hund. Eller efter aftale.
  • Al færdsel og deltagelse i forbindelse med træningen er på eget ansvar.
  • Tæver i løbetid må gerne træne med.
  • Hund og fører skal optræde hensynsfuldt i forhold til deres omgivelser. Hvis hunden laver udfald mod mennesker eller hunde, eller udviser anden upassende adfærd, kan denne bortvises.
  • Al hundetræning foregår udendørs. Ingen hunde indendørs.