Udvalg og generel info

KOMMENDE KAMPE I HARTE….. klik på linket
Kommende kampe i Harte

OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR BØRNEFODBOLDEN I HARTE G&IF

De overordnede målsætninger gælder for arbejdet med børnefodbold i alle aldersgrupper.

Målsætningerne er:
• At børn skal føle tryghed i klubben
• At børn skal have det sjovt
• At leg og boldspil skal være det bærende element i samværet i klubben
• At forældre engageres i arbejdet med børnene – i det sportslige, i det praktiske eller i det sociale
arbejde omkring holdet/ holdene.
• At der er faste mål/temaer for arbejdet i de enkelte aldersgrupper
• At trænere og ledere tilbydes uddannelse og support til at varetage opgaverne.


POLITIK FOR HARTE G&IF FODBOLD
• At give sportslig udfordring for alle
• At skabe et godt sportsligt socialt miljø
• At være et samlingspunkt i lokalområdet
• At dygtiggøre spillere, trænere og ledere mest muligt


KLUBSAMARBEJDE PÅ DE STØRRE ÅRGANGE
Harte Fodbold har samarbejde med Koldings øvrige klubber i den nordlige bydel.
• For piger hedder samarbejdet Kolding Nordvest og starter fra U12-årgangen.
• For drenge hedder samarbejdet Kolding Nord og starter fra U13-årgangen.
Samarbejdet skal medvirke til at fastholde så mange fodboldspillere som muligt. Harte er en lille klub, og når vi når 11-mandsfodbold, er der sjældent spillere nok på et ligeligt niveau.

 

Tilmelding:

Alle børn og voksne betaler kontingent på det hold de melder sig på. De 3 første gange på holdet er gratis. Hvis man ønsker at fortsætte skal man inden 4. lektion tilmelde sig og betale via
http://hartegif.dk/da/gymnastik/tilmelding-gymnastik

Tilmelding og medlemskab er personlig, dvs. børn skal have deres eget medlemskab. Hvis man ønsker at gå på flere hold, så skal man tilmeldes hvert hold særskilt.

Når du melder dit barn/børn til, så husk at det er deres navn og deres fødselsdag du skal oplyse sammen med din mail adr. og dit mobil nr.

Har du/dit barn været medlem tidligere, er det vigtigt du vælger ”Allerede medlem”. Hvis du ikke kan huske din kode, så kan du få en ny tilsendt – alternativ kan du se koden på bekræftelsen fra sidste sæsons hold.
Hvis du oplever problemer med tilmelding, så kontakt Pernille (mail: pernille2you@gmail.com, mobil: 5234 2923)

Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en mail som bekræftelse. Der kan gå op til ½ time inden du modtager mailen.

Hvis holdet skulle være fuldt booket, kan du blive registreret på venteliste og så får du automatisk en mail, hvis/når der bliver en ledig plads.

Hvis du er i tvivl om hvilket hold dit barn/børn skal gå på, så tag kontakt til holdlederen (ses her http://hartegif.dk/en/gymnastik/gymnastik-hold).

I forhold til vores springhold skal alle nye gymnaster som hovedregel starte på Superspring, men hvis du har spørgsmål eller dit barn/børn har gået til spring i andre foreninger i en årrække, så tag kontakt til holdlederen. Hvis dit barn/børn har gået på Superspring en-flere sæsoner, og han/hun er teknisk klar til at rykke til Powerspring, så får I besked af holdlederen.

Kontingent:

Harte Gymnastik afdeling består af frivillig arbejdskraft, som dog påskønnes med en symbolsk instruktørgodtgørelse til holdledere samt mindre påskønnelse til alle hjælpere i form af et gavekort. Derudover er der en del andre udgifter der skal betales (bl.a. hal-leje, udskiftning/forbedring af vores udstyr og redskaber samt uddannelse af instruktørerne så de får ny viden som kommer vores medlemmer til gode). Derfor er vi nødt til at sikre os, at kontingenter bliver indbetalt rettidigt.

Kontingentet dækker hele sæsonen som løber fra September-Marts.
For de hold som er åbne for tilmeldinger hele året, der nedsættes kontingentet til halv pris start januar, så hvis du melder dit barn/børn til starten af januar eller i løbet af foråret, så skal du kun betale halvt kontingent.

Der ydes ikke søskenderabat.

Info vedr. Sæson 2018/2019. Kontingentet er blevet hævet en smule på de fleste hold. Prisen afspejler nu den udvidede træningstid nogle hold har (1½ time) og samtidig er hold T-Shirt inkl. i prisen (tidligere har vi opkrævet ekstra penge senere på sæsonen for hold T-Shirts).

Refundering af kontingent:

Hvis du/dit barn er tilmeldt og betalt for et hold, og bagefter vurderer, at holdet ikke er noget for dig, skal du senest efter 4. træningsdag bede om at få kontingentet retur ved at henvendelse til kassereren på pernille2you@gmail.com.

For sommergymnastik er det senest efter 2. træningsdag

Hvis du har tilmeldt dig et forkert hold, så ret henvendelse til kassereren pernille2you@gmail.com

Træningen:

Alle hold trænes af instruktører, som interesserer sig for gymnastik – enten har de selv været gymnast i foreningen og/eller haft børn i foreningen og brænder for det, så de er startet og fortsat som holdleder/hjælper på forskellige hold. Fælles for alle: instruktørerne bruger deres fritid på at træne dit barn/børn.

For at der bliver plads til så meget gymnastik, leg og træning som muligt, så kan der være behov for hjælp fra din side. Det kan f.eks. være i forbindelse med sætte redskaber ud eller pakke dem væk efter end træning, for jo flere voksne der er til at hjælpe med denne del, jo mere tid får dit barn/børn til den sjove del: gymnastik, leg og træning.

Så spørg gerne holdlederen på holdet, hvad du kan hjælpe med.

Dit barn/børn får et velkomstbrev med hjem, uanset hvilket hold de går på. På nogle hold vil det fremgå, hvad du som forælder kan hjælpe med, andre holdledere vil skrive ud i løbet af sæsonen.

Det er vigtigt, at du giver holdlederen besked om særlige forhold vedr. dit barn/børn, eksempelvis diabetes, epilepsi mv.

Kommunikation:

En del holdledere har oprettet Facebook grupper til deres hold, som de bruger i forbindelse med informationer til holdet. Navnet på Facebook gruppen vil fremgå under holdbeskrivelserne:
http://hartegif.dk/da/gymnastik/gymnastik-udvalg/hold-beskrivelser samt af velkomstbrevet som dit barn/børn får med hjem.
Derudover sendes der også informationer ud via vores foreningssystem Conventus. Vær opmærksom på at hos nogen lander disse mails i spam-foldere, så check din spam-folder fra tid til anden!

Fotos:

Vi gør opmærksom på, at vi i løbet af sæsonen tager situationsfotos af børn og voksne i hallen. Disse fotos anvendes på www.hartegif.dk, i Harte Nyt og på gymnastik afdelingens Facebook sider, samt i program og plakater i forbindelse med Gymnastik Opvisningen.

Persondatalov:

Ved tilmelding udfylder du personlige oplysninger såsom fødselsdato, mobil nr samt mail adresse.

Fødselsdato anvendes i forhold til aldersbegrænsede hold. Mobil nr og mail adresse anvendes når vi sender oplysninger ud via vores Foreningssystem Conventus.

Alle oplysninger behandles fortroligt.