Generelle informationer

COVID19 retningslinjer

INFO: Disse retningslinjer er under behandling og opdatering….

.

.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Floorball Danmarks anbefalinger og har derfor indført specifikke tiltag for at mindske risikoen for smittespredning. Læs retningslinjerne nedenfor.

Foruden disse retningslinjer og tiltag, så henstiller vi selvfølgelig til at de alm. råd fra Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Bliv-hjemme_-hvis-du-er-syg

Floorball – gældende for både Voksenmix og Børnemix holdet:

  • I skal så vidt muligt komme omklædt til træningen, og undgå omklædningsrummet.
  • Medbring sko, taske eller andet ind i hallen, igen for at undgå omklædningsrummet.
  • Alle skal spritte hænder før og efter træning. Hallen stiller sprit til rådighed.
  • I skal være opmærksomme på at holde afstand. Ved fysisk aktivitet – indendørs – skal man, hvis muligt, holde 2 meters afstand. Floorball med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte.
  • Floorball med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet eller alternativt placeres i karantæne i 72 timer, inden det anvendes igen.

Tilmelding

Tilmelding:

Alle børn og voksne betaler kontingent på det hold de melder sig på. De 3 første gange på holdet er gratis. Hvis man ønsker at fortsætte skal man inden 4. lektion tilmelde sig og betale via https://hartegif.dk/floorball/tilmeldning-og-betaling/

Tilmelding og medlemskab er personlig, dvs. børn skal have deres eget medlemskab. Hvis man ønsker at gå på flere hold, så skal man tilmeldes hvert hold særskilt.

Når du melder dit barn/børn til, så husk at det er deres navn og deres fødselsdag du skal oplyse sammen med din mail adr. og dit mobil nr.

Har du/dit barn været medlem tidligere, er det vigtigt du vælger ”Allerede medlem”. Hvis du ikke kan huske din kode, så kan du få en ny tilsendt – alternativ kan du se koden på bekræftelsen fra sidste sæsons hold.
Hvis du oplever problemer med tilmelding, så kontakt Pernille (mail: pernille2you@gmail.com, mobil: 5234 2923)

Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en mail som bekræftelse. Der kan gå op til ½ time inden du modtager mailen.

Hvis holdet skulle være fuldt booket, kan du blive registreret på venteliste og så får du automatisk en mail, hvis/når der bliver en ledig plads.

Kontingent

Kontingent:

Harte G&IF består af frivillig arbejdskraft, som dog påskønnes med en symbolsk instruktørgodtgørelse til holdledere samt mindre påskønnelse til eventuelle hjælpere i form af et gavekort. Derudover er der en del andre udgifter der skal betales (bl.a. hal-leje, udskiftning/forbedring af vores udstyr og redskaber samt uddannelse af instruktørerne så de får ny viden som kommer vores medlemmer til gode). Derfor er vi nødt til at sikre os, at kontingenter bliver indbetalt rettidigt.

Kontingentet dækker hele sæsonen som løber fra September-Marts.
For de hold som er åbne for tilmeldinger hele året, der nedsættes kontingentet til halv pris start januar, så hvis du melder dig/dit barn til starten af januar eller i løbet af foråret, så skal du kun betale halvt kontingent.

Der ydes ikke søskenderabat.

Refundering af kontingent

Refundering af kontingent:

Hvis du/dit barn er tilmeldt og betalt for et hold, og bagefter vurderer, at holdet ikke er noget for dig, skal du senest efter 4. træningsdag bede om at få kontingentet retur ved at rette henvendelse til kassereren, Pernille (pernille2you@gmail.com).

Hvis du har tilmeldt dig et forkert hold, så ret henvendelse til kassereren, Pernille (pernille2you@gmail.com).

Træningen

Træningen:

Alle hold trænes af instruktører, som på en eller anden måde har/har haft en tilknytning til Harte G&IF. Fælles for alle: instruktørerne bruger deres fritid på at træne dig/dit barn.

For at der bliver plads til så sport og træning som muligt, så kan der være behov for hjælp fra din side. Det kan f.eks. være i forbindelse med sætte banen op eller pakke væk efter endt træning. Jo flere voksne der er til at hjælpe med denne del, jo mere tid får du/dit barn til den sjove del :-).

Så spørg gerne holdlederen på holdet, hvad du kan hjælpe med. Du/dit barn får et velkomstbrev med hjem ved sæsonstart.

Det er vigtigt, at du giver holdlederen besked om særlige forhold vedr. dig/dit barn, eksempelvis diabetes, epilepsi mv.

Kommunikation

Kommunikation:

En del holdledere har oprettet Facebook grupper til deres hold, som de bruger i forbindelse med informationer til holdet. Navnet på Facebook gruppen vil fremgå under holdbeskrivelserne: https://hartegif.dk/floorball/hold-beskrivelser/ samt af velkomstbrevet som du/dit barn får med hjem.

Der sendes også informationer ud via vores foreningssystem Conventus. Vær opmærksom på at hos nogen lander disse mails i spam-foldere, så check din spam-folder fra tid til anden!

Fotos

Fotos:

Vi gør opmærksom på, at vi i løbet af sæsonen tager situationsfotos af børn og voksne i hallen.

Disse fotos anvendes på www.hartegif.dk, i Harte Nyt bladet og HG&IF’s Facebook sider.

Persondatalov

Persondatalov:

Ved tilmelding udfylder du personlige oplysninger såsom fødselsdato, mobil nr samt mail adresse.

Fødselsdato anvendes i forhold til aldersbegrænsede hold. Mobil nr og mail adresse anvendes når vi sender oplysninger ud via vores Foreningssystem Conventus.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

Glemte ting & sager

Glemte ting & sager:

Hvis du eller dit barn glemmer:

  • Tøj, så lægges det i glemme-kassen under trappen.
  • En drikkedunk, så lægges denne også i glemme-kassen under trappen eller alternativt i det hvide skab i cafeteriet hvor der står “Gymnastik”.
  • Et smykke, så tages der billede af smykket og det postes på holdets FB-side, og instruktørerne opbevarer smykket til du/I melder jer som ejermand.