Generelle informationer

COVID19 retningslinjer

INFO: Disse retningslinjer er under behandling og opdatering….

.

.

Vi følger Sundhedsstyrelsens og DGIs anbefalinger og har derfor indført specifikke tiltag for at mindske risikoen for smittespredning. Læs retningslinjerne for hvert hold nedenfor.

Foruden disse retningslinjer og tiltag, så henstiller vi selvfølgelig til at de alm. råd fra Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Bliv-hjemme_-hvis-du-er-syg

Familieholdet:

 • Kom omklædt og tag jeres ting (sko, jakker og tasker) med ind i hallen, og undgå omklædningsrummet.
 • Alle skal spritte hænder før og efter træning. Hallen stiller sprit til rådighed.
 • Sørg for, at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning
 • Der luftes ud undervejs i træningen, medmindre vejret udenfor gør det umuligt.
 • Overvej hvilke lege og aktiviteter, sammen med holdlederen, der kan laves i timen som overholder de gældende retningslinjer – forsøg at undgå følgende kontakt: ansigt – ansigt / hænder – hænder / hænder – ansigt
 • Opstil gerne flere baner, så kø dannelse mindskes
 • Følg jeres barn/børn rundt og hjælp dem med at holde afstand til andre, så I primært er sammen som familie… og så ser vi frem til det tidspunkt hvor børnene igen kan møde hinanden på banerne, lege på kryds og tværs!
 • Fra 10:30 til 11:00 skal de redskaber vi har benyttet os af rengøres. Der sker med universalrengøringsmiddel, som hallen stiller frem og til rådighed.
 • Når I skal hjem: Husk også at holde afstand, i gangen og på trapperne.

Børnefræs:

 • Antal gymnaster på holdet er denne sæson reduceret til 25 pga. Covid19 tiltag.
 • Børn mellem 2½-3½ år skal have følgeskab af én forælder som følger barnet rundt ved stationerne, og hjælper barnet med at holde afstand.
 • Hvis et barn over 3½ år er utryg, ny i foreningen eller har brug for hjælp til at holde afstand, så skal barnet ligeledes have følgeskab af én forælder som følger barnet rundt ved stationerne.
 • Børnene skal så vidt muligt komme omklædt til træningen, og undgå omklædningsrummet.
 • Børnene skal opholde sig i den lille hal indtil de bliver kaldt ind i den store hal. Vær obs på at holde afstand. Efter endt træning skal børnene forlade den store hal, ud af dørene ud mod boldbanerne – dette for at undgå trængsel ude på gangen og/eller op og ned af trapperne, da næste hold står klar til Turbofræs. Der vil være en voksen som følger dem op, hvis I forældre ikke står klar udenfor døren.
 • Placer sko, taske eller andet i den lille hal. Børnene skal tage tingene med ind i den store hal, eftersom de lukkes ud af sidedøren i den store hal når træningen er slut.
 • Alle skal spritte hænder før og efter træning.
 • Alle redskaber bliver vasket af før og efter træningen.
 • Forældre må gerne vente i cafeteriet og på balkonen ovenfor den lille hal, men vær obs på at holde afstand. Der må max opholde sig 24 personer i cafeteriet samt 28 personer på balkonen ifht afstandskrav og areal.

Turbofræs:

 • Antal gymnaster på holdet er denne sæson reduceret til 25 pga. Covid19 tiltag.
 • Hvis dit barn er utryg, ny i foreningen eller har brug for hjælp til at holde afstand så skal han/hun have følgeskab af én forælder som følger barnet rundt ved stationerne, og hjælper barnet med at holde afstand.
 • Børnene skal så vidt muligt komme omklædt til træningen, og undgå omklædningsrummet.
 • Børnene skal vente i gangen indtil de bliver kaldt ind i den store hal. Vær obs på at holde afstand. Efter endt træning skal børnene forlade den store hal, ud af dørene ud mod boldbanerne – dette for at undgå trængsel ude på gangen og/eller op og ned af trapperne. Der vil være en voksen som følger dem op, hvis I forældre ikke står klar udenfor døren.
 • Tag sko, taske eller andet med ind i den store hal. Dette fordi de lukkes ud af sidedøren i den store hal, når træningen er slut.
 • Alle skal spritte hænder før og efter træning.
 • Alle redskaber bliver vasket af før og efter træningen.
 • Forældre må gerne vente i cafeteriet og på balkonen ovenfor den lille hal, men vær obs på at holde afstand. Der må max opholde sig 24 personer i cafeteriet samt 28 personer på balkonen ifht afstandskrav og areal.

Yoga for børn (6 ugers event):

 • Alle skal spritte hænder før og efter træning. Hallen stiller sprit til rådighed.
 • Alle skal så vidt muligt komme omklædt til træningen, og undgå omklædningsrummet.
 • Alle må opholde sig på balkonen udenfor multisalen eller gå ind i multisalen til timen starter. Vær obs på at holde afstand mens I venter.
 • Medbring sko, taske eller andet ind i multisalen, igen for at undgå omklædningsrummet.
 • Træningen foregår på Yoga måtter, som hallen stiller til rådighed. Placer måtterne med 2 meters afstand undertræningen.
  1. Efter endt træning så placeres måtterne i redskabs-karantæne, og ligger urørt til træningen næste uge. DGI henstiller til 72 timers redskabs-karantæne. Ved denne ordning her, så ligger måtterne en hel uge inden de anvendes igen.
 • Forældre må gerne vente i cafeteriet og på balkonen ovenfor den lille hal, men vær obs på at holde afstand. Der må max opholde sig 24 personer i cafeteriet samt 28 personer på balkonen ifht afstandskrav og areal.

Superspring:

 • Antal gymnaster på holdet er denne sæson reduceret til 30 pga. Covid19 tiltag.
 • Gymnasterne skal så vidt muligt komme omklædt til træningen, og undgå omklædningsrummet.
 • Gymnasterne skal opholde sig i den lille hal indtil de bliver kaldt ind i den store hal. Vær obs på at holde af stand. Efter endt træning skal gymnasterne forlade den store hal, af dørene ud mod boldbanerne – dette for at undgå trængsel ude på gangen og/eller op og ned af trapperne. Der vil være en voksen som følger dem op, hvis I forældre ikke står klar udenfor døren.
 • Placer sko, taske eller andet i den lille hal. Gymnasterne skal tage tingene med ind i den store hal, eftersom de lukkes ud af sidedøren i den store hal.
 • Alle skal spritte hænder før og efter træning.
 • Alle redskaber bliver vasket af før og efter træningen.
 • Forældre må gerne vente i cafeteriet og på balkonen ovenfor den lille hal, men vær obs på at holde afstand. Der må max opholde sig 24 personer i cafeteriet samt 28 personer på balkonen ift. afstandskrav og areal.

Powerspring:

 • Antal gymnaster på holdet er denne sæson reduceret til 30 pga. Covid19 tiltag.
 • Gymnasterne skal så vidt muligt komme omklædt til træningen, og undgå omklædningsrummet.
 • Gymnasterne skal opholde sig i den lille hal indtil de bliver kaldt ind i den store hal. Vær obs på at holde af stand. Efter endt træning skal gymnasterne forlade den store hal ad gangen, op ad trapperne – med vær igen, obs på at holde afstand.
 • Placer sko, taske eller andet i den lille hal. Gymnasterne skal tage tingene med ind i den store hal.
 • Alle skal spritte hænder før og efter træning.
 • Alle redskaber bliver vasket af før og efter træningen.
 • Forældre må gerne vente i cafeteriet og på balkonen ovenfor den lille hal, men vær obs på at holde afstand. Der må max opholde sig 24 personer i cafeteriet samt 28 personer på balkonen ifht afstandskrav og areal.

Tilmelding

Tilmelding:

Alle børn og voksne betaler kontingent på det hold de melder sig på. De 3 første gange på holdet er gratis. Hvis man ønsker at fortsætte skal man inden 4. lektion tilmelde sig og betale via
https://hartegif.dk/harte-gymnastik/tilmelding-og-betaling/

Tilmelding og medlemskab er personlig, dvs. børn skal have deres eget medlemskab. Hvis man ønsker at gå på flere hold, så skal man tilmeldes hvert hold særskilt.

Når du melder dit barn/børn til, så husk at det er deres navn og deres fødselsdag du skal oplyse sammen med din mail adr. og dit mobil nr.

Har du/dit barn været medlem tidligere, er det vigtigt du vælger ”Allerede medlem”. Hvis du ikke kan huske din kode, så kan du få en ny tilsendt – alternativ kan du se koden på bekræftelsen fra sidste sæsons hold.
Hvis du oplever problemer med tilmelding, så kontakt Pernille (mail: pernille2you@gmail.com, mobil: 5234 2923)

Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en mail som bekræftelse. Der kan gå op til ½ time inden du modtager mailen.

Hvis holdet skulle være fuldt booket, kan du blive registreret på venteliste og så får du automatisk en mail, hvis/når der bliver en ledig plads.

Hvis du er i tvivl om hvilket hold dit barn/børn skal gå på, så tag kontakt til holdlederen (ses her https://hartegif.dk/harte-gymnastik/hold-og-traener/).

I forhold til vores springhold skal alle nye gymnaster som hovedregel starte på Superspring, men hvis du har spørgsmål eller dit barn/børn har gået til spring i andre foreninger i en årrække, så tag kontakt til holdlederen. Hvis dit barn/børn har gået på Superspring en-flere sæsoner, og han/hun er teknisk klar til at rykke til Powerspring, så får I besked af holdlederen.

Kontingent

Kontingent:

Harte Gymnastik afdeling består af frivillig arbejdskraft, som dog påskønnes med en symbolsk instruktørgodtgørelse til holdledere samt mindre påskønnelse til alle hjælpere i form af et gavekort. Derudover er der en del andre udgifter der skal betales (bl.a. hal-leje, udskiftning/forbedring af vores udstyr og redskaber samt uddannelse af instruktørerne så de får ny viden som kommer vores medlemmer til gode). Derfor er vi nødt til at sikre os, at kontingenter bliver indbetalt rettidigt.

Kontingentet dækker hele sæsonen som løber fra September-Marts.
For de hold som er åbne for tilmeldinger hele året, der nedsættes kontingentet til halv pris start januar, så hvis dit barn først starter på holdet starten af januar eller i løbet af foråret, så skal du kun betale halvt kontingent.

Der ydes ikke søskenderabat.

På de hold som deltager i Gymnastik opvisningen ved sæson afslutningen, er der i kontingentet inkluderet 50 kr. til en hold T-Shirt (dette gælder dog ikke Lørdagsholdet, hvor kontingentet dækker hele familien). Der kan i visse tilfælde blive tale om en mer-betaling til en hold t-Shirt.

I forhold til bestilling af Hold T-Shirt:

Refundering af kontingent

Refundering af kontingent:

Hvis du/dit barn er tilmeldt og har betalt for et hold, og bagefter vurderer, at holdet ikke er noget for dig, skal du senest efter 4. træningsdag bede om at få kontingentet retur ved at rette henvendelse til kassereren, Pernille (pernille2you@gmail.com).

For sommergymnastik er det senest efter 2. træningsdag

Hvis du har tilmeldt dig et forkert hold, så ret ligeledes henvendelse til kassereren, Pernille (pernille2you@gmail.com)

Træningen

Træningen:

Alle hold trænes af instruktører, som interesserer sig for gymnastik – enten har de selv været gymnast i foreningen og/eller haft børn i foreningen og brænder for det, så de er startet og fortsat som holdleder/hjælper på forskellige hold. Fælles for alle: instruktørerne bruger deres fritid på at træne dit barn/børn.

For at der bliver plads til så meget gymnastik, leg og træning som muligt, så kan der være behov for hjælp fra din side. Det kan f.eks. være i forbindelse med sætte redskaber ud eller pakke dem væk efter end træning, for jo flere voksne der er til at hjælpe med denne del, jo mere tid får dit barn/børn til den sjove del: gymnastik, leg og træning.

Så spørg gerne holdlederen på holdet, hvad du kan hjælpe med.

Dit barn/børn får et velkomstbrev med hjem, uanset hvilket hold de går på. På nogle hold vil det fremgå, hvad du som forælder kan hjælpe med, andre holdledere vil skrive ud i løbet af sæsonen.

Det er vigtigt, at du giver holdlederen besked om særlige forhold vedr. dit barn/børn, eksempelvis diabetes, epilepsi mv.

Kommunikation

Kommunikation:

En del holdledere har oprettet Facebook grupper til deres hold, som de bruger i forbindelse med informationer til holdet. Navnet på Facebook gruppen vil fremgå under holdbeskrivelserne:
https://hartegif.dk/harte-gymnastik/hold-beskrivelser/ samt af velkomstbrevet som dit barn/børn får med hjem.
Derudover sendes der også informationer ud via vores foreningssystem Conventus. Vær opmærksom på at hos nogen lander disse mails i spam-foldere, så check din spam-folder fra tid til anden!

Fotos

Fotos:

Vi gør opmærksom på, at vi i løbet af sæsonen tager situationsfotos af børn og voksne i hallen. Disse fotos anvendes på www.hartegif.dk, i Harte Nyt og på gymnastik afdelingens Facebook sider, samt i program og plakater i forbindelse med Gymnastik Opvisningen.

Persondatalov

Persondatalov:

Ved tilmelding udfylder du personlige oplysninger såsom fødselsdato, mobil nr samt mail adresse.

Fødselsdato anvendes i forhold til aldersbegrænsede hold. Mobil nr og mail adresse anvendes når vi sender oplysninger ud via vores Foreningssystem Conventus.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

Glemte ting & sager

Glemte ting & sager:

Hvis du eller dit barn glemmer:

 • Tøj, så lægges det i glemme-kassen under trappen.
 • En drikkedunk, så lægges denne også i glemme-kassen under trappen eller alternativt i det hvide skab i cafeteriet hvor der står “Gymnastik”.
 • Et smykke, så tages der billede af smykket og det postes på holdets FB-side, og instruktørerne opbevarer smykket til du/I melder jer som ejermand.