OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR BØRNEFODBOLDEN I HARTE G&IF

De overordnede målsætninger gælder for arbejdet med børnefodbold i alle aldersgrupper.

Målsætningerne er:
• At børn skal føle tryghed i klubben
• At børn skal have det sjovt
• At leg og boldspil skal være det bærende element i samværet i klubben
• At forældre engageres i arbejdet med børnene – i det sportslige, i det praktiske eller i det sociale
arbejde omkring holdet/ holdene.
• At der er faste mål/temaer for arbejdet i de enkelte aldersgrupper
• At trænere og ledere tilbydes uddannelse og support til at varetage opgaverne.

POLITIK FOR HARTE G&IF FODBOLD


• At give sportslig udfordring for alle
• At skabe et godt sportsligt socialt miljø
• At være et samlingspunkt i lokalområdet
• At dygtiggøre spillere, trænere og ledere mest muligt

KLUBSAMARBEJDE PÅ DE STØRRE ÅRGANGE


Harte Fodbold har samarbejde med Koldings øvrige klubber i den nordlige bydel.
• For piger hedder samarbejdet Kolding Nord og starter fra U13-årgangen.
• For drenge hedder samarbejdet Kolding Nord og starter fra U13-årgangen.
Samarbejdet skal medvirke til at fastholde så mange fodboldspillere som muligt. Harte er en lille klub, og når vi når 11-mandsfodbold, er der sjældent spillere nok på et ligeligt niveau.