Årsberetning

Gymnastikafdelingen sæson 2018 / 2019

Endnu engang sluttede vi sæsonen af med maner, med vores årlige Gymnastikopvisning søndag d. 18. marts. En fyldt hal satte rammerne om en fantastisk dag, hvor vi endnu engang viste hvad vi er gode til. Unge som voksne hyggede sig. Som gæstehold havde vi endnu engang besøg af Aspirantholdet fra KIF.

Også i år fortsatte sommerholdene, dog i en ny form med enkelte weekendtræninger frem til sommerferien.

Sæsonen var også den sæson, hvor vi søsatte nye motionsmuligheder.

Floorball kom på programmet med både børnehold og voksenhold. En del af overskuddet fra sidste sæson blev brugt på indkøb af bl.a. bander hertil. Vi ved, at enhver start på noget nyt, tager tid og med Floorball skal vi i næste sæson sætte alle sejl på at det bliver en succes. Tilslutningen har ikke været så stor. Men vi tro på det kommer.

Op af Sofaen, Bootcampen så også dagens lys. Vores nye baby, som gik hen og blev en succes og med stor deltagelse fra lokalsamfundet. Mange af vores instruktører hoppede med på vognen og blev også instruktører på de forskellige gå og løbehold. Og inden vi fik set os om, havde en lille flok på mountainbike også meldt sig til.

Vi satser på en endnu bedre udgave i næste sæson.

Fra sæsonstart har vi fra udvalgets side arbejdet videre med, hvad gør vi for at holde på og rekruttere nye instruktører? Hvad gør vi godt og hvad skal vi gøre bedre/ændre? Med hjælp fra instruktører arb. vi videre på at Gymnastik afd. skal været et sted hvor man har lyst til at blive instruktør og blive fremadrettet.

Det er ikke nemt at finde instruktører, de hænger ikke på træerne og for hver sæson har vi et stort arbejde i gang for at kunne tilbyde de forskellige hold og med sikkerhed og ansvar bag. Men det lykkes og vi fik mange nye instruktører hele 8 stk. Bla. på Zumba, Keep-Fit styrketræning, springholdene, Floorball og ikke forglemme alle vores unge hjælpeinstruktører.  Så endnu en sæson var vi med medlemsstigning stolte at ligge bag os. Ca 250 medlemmer havde valgt os.

Vi ser frem mod sæson 2019-2020.

På Udvalgets vegne

Formand Karina V. Levesen.

Kan også downloades og læses her: Beretning Gymnastik 2018-19