Generelle informationer

Tilmelding

Alle børn og voksne betaler kontingent på det hold de melder sig på.
De 3 første gange på holdet er gratis. Hvis man ønsker at fortsætte skal man inden 4. træning tilmelde sig og betale via
https://hartegif.dk/da/fodbold/kontingent

Tilmelding og medlemskab er personlig, dvs. børn skal have deres eget medlemskab.

Der ydes ikke søskenderabat eller rabat ved tilmelding til flere hold.

Når du melder dit barn/børn til, så husk at det er deres navn og deres fødselsdag du skal oplyse sammen med din mail adr. og dit mobil nr.

Har du/dit barn været medlem tidligere, er det vigtigt du vælger ”Allerede medlem”.
Hvis du ikke kan huske din kode, så kan du få en ny tilsendt – alternativ kan du se koden på bekræftelsen fra sidste sæsons hold.
Hvis du oplever problemer med tilmelding, så kontakt træner for holdet.

Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en mail som bekræftelse. Der kan gå op til ½ time inden du modtager mailen.

Hvis du er i tvivl om hvilket hold dit barn/børn skal gå på, så tag kontakt til holdlederen.

Kontingent

Dit kontigent går bl.a. til hal-leje, udskiftning/forbedring af vores udstyr samt uddannelse af trænere, så de får ny viden som kommer vores medlemmer til gode.
Derfor er vi nødt til at sikre os, at kontingenter bliver indbetalt rettidigt.

I kontingentet er indeholdt deltagelse i klubbens egne stævner samt dbu turneringskampe.

Kontingentet dækker normalt
Vinter sæsonen:  September-Marts
eller
Sommer sæsonen: Marts til September

Hver ny spiller får ved opstart tilbudt en træningsdragt mod en egenbetaling på kr. 100,00.
Der vil komme logo samt navn på dragten.
Inden bestilling af dragten er det en forudsætning at kontingent for sæsonen er betalt. ”Gamle” spillere vil få samme tilbud hvert 2 år.

Spillertøj til kampe er selvfølgelig inkluderet i kontingentet og skal tilbageleveres når spilleren stopper i klubben.

Refundering af kontingent

Hvis du/dit barn er tilmeldt og betalt for et hold, og bagefter vurderer, at holdet ikke er noget for dig, skal du senest efter 4. træningsdag bede om at få kontingentet retur ved at henvendelse til kassereren.
Hvis du har tilmeldt dig et forkert hold, så ret henvendelse til kassereren.

Træningen

Alle hold trænes af trænere, som interesserer sig og brænder for det de laver. Mange har enten selv været i foreningen og/eller haft børn i foreningen.
Fælles for alle: trænerne bruger deres fritid på at træne dit barn/børn.
Men idet klubbens drift er baseret på frivillige hænder, håber vi at du som forælder også vil give en hånd med når vi mangler frivillige til arrangementer m.m.
For at der bliver plads til så meget fodbold, leg og træning som muligt, så kan der være behov for hjælp fra din side.
Det kan f.eks. være i forbindelse med sætte redskaber ud eller pakke dem væk efter endt træning, for jo flere voksne der er til at hjælpe med denne del, jo mere tid får dit barn/børn til den sjove del.

Så spørg gerne holdlederen på holdet, hvad du kan hjælpe med.

Kommunikation

En del holdledere har oprettet Facebook grupper til deres hold, som de bruger i forbindelse med informationer til holdet.
Navnet på Facebook gruppen vil fremgå under holdbeskrivelserne:
Derudover sendes der også informationer ud via vores foreningssystem Conventus.
Vær opmærksom på at hos nogen lander disse mails i spam-foldere, så check din spam-folder fra tid til anden!

Fotos

Vi gør opmærksom på, at vi i løbet af sæsonen tager situationsfotos af børn og voksne.
Disse fotos anvendes på www.hartegif.dk, i Harte Nyt, på foreningens Facebook sider, samt i program og plakater i forbindelse.

Persondatalov

Ved tilmelding udfylder du personlige oplysninger såsom fødselsdato, mobil nr samt mail adresse.
Fødselsdato anvendes i forhold til aldersbegrænsede hold. Mobil nr og mail adresse anvendes når vi sender oplysninger ud via vores Foreningssystem Conventus.
Alle oplysninger behandles fortroligt.

Retningslinjer og værdier

  • Harte G&IF fodbold er en breddeklub, hvor der er plads til alle

 

  • Det skal være sjovt at spille fodbold i Harte

 

  • Vi lægger vægt på det sociale

 

  • Det skal være et sted hvor forældre og børn hygger sig og føler sig velkomne

 

  • Niveau inddeling til kamp og træning

Vi arbejder ud fra DBU’s holdninger til retningslinjer i forhold til niveau inddeling og selektering.

Når spillerne er tilmeldt kampene er det trænerne der fordeler spillerne fra kamp til kamp. Holdene bliver lavet fra gang til gang og alle spillere kan spille på begge hold. Alle spillere skal kunne spille på flere hold og det er vigtigt, at forældre og involverede i og omkring holdet, ikke omtale det ene hold for at være bedre end det andet. Vi har en vigtig opgave i at støtte begge hold og respektere trænernes beslutninger.

DBU anbefaler ingen niveauopdeling i U7 og yngre, hverken til træning eller kamp. Fra U8 og opefter anbefales en fleksibel niveauopdeling, uden de skal inddeles i faste lukkede grupper. DBU anbefaler ligeledes, at man fra U8 og opefter arbejder ud fra 25-50-25 reglen. Dvs. 25 procent af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 procent af tiden

af spillere på deres eget niveau og 25 procent af tiden af spillere over deres eget niveau.

  • Værdier

I Harte fodbold er vi der først og fremmest for børnenes skyld. Børnene skal udvikle sig og have det sjovt. Klubbens og forældrenes opgave er at støtte børnene og holdet i at være en del af et fællesskab, hvor der er plads til alle.

  • Forældre og andre tilknyttet holdet

Vi forventer at alle forældre, trænere, hjælpetrænere, holdledere og andre omkring holdet er loyale over for klubben og dets værdier. Derudover skal alle bidrage til de praktiske ting omkring holdet som tøjvask, kørsel til kamp, træning osv.

Samarbejde FSK og Kolding Nord

Samarbejde med FC Kolding Nord og FSK talentcenter

I Harte er vi en del af FC Kolding Nord samarbejdet. Samarbejdet er sammen med Bramdrupdam, Nr. Bjert Strandhuse og Alminde/Viuf. Der er drengehold på alle årgange fra U13 til U19. På pigesiden bliver der også arbejdet på at få flere hold. Vi er igennem FSK Kolding tilknyttet et talentcenter hvor vores talentfulde spillere kan få mulighed for en ekstra træning fra U10-U12 ved Kif.