Generelle informationer

Tilmelding

Alle børn og voksne betaler kontingent på det hold de melder sig på.
De 3 første gange på holdet er gratis. Hvis man ønsker at fortsætte skal man inden 4. træning tilmelde sig og betale via
http://hartegif.dk/da/fodbold/kontingent

Tilmelding og medlemskab er personlig, dvs. børn skal have deres eget medlemskab.

Der ydes ikke søskenderabat eller rabat ved tilmelding til flere hold.

Når du melder dit barn/børn til, så husk at det er deres navn og deres fødselsdag du skal oplyse sammen med din mail adr. og dit mobil nr.

Har du/dit barn været medlem tidligere, er det vigtigt du vælger ”Allerede medlem”.
Hvis du ikke kan huske din kode, så kan du få en ny tilsendt – alternativ kan du se koden på bekræftelsen fra sidste sæsons hold.
Hvis du oplever problemer med tilmelding, så kontakt træner for holdet.

Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en mail som bekræftelse. Der kan gå op til ½ time inden du modtager mailen.

Hvis du er i tvivl om hvilket hold dit barn/børn skal gå på, så tag kontakt til holdlederen.

Kontingent

Dit kontigent går bl.a. til hal-leje, udskiftning/forbedring af vores udstyr samt uddannelse af trænere, så de får ny viden som kommer vores medlemmer til gode.
Derfor er vi nødt til at sikre os, at kontingenter bliver indbetalt rettidigt.

I kontingentet er indeholdt deltagelse i klubbens egne stævner samt dbu turneringskampe.

Kontingentet dækker normalt
Vinter sæsonen:  September-Marts
eller
Sommer sæsonen: Marts til September

Hver ny spiller får ved opstart tilbudt en træningsdragt mod en egenbetaling på kr. 150,00.
Der vil komme logo samt navn på dragten.
Inden bestilling af dragten er det en forudsætning at kontingent for sæsonen er betalt. ”Gamle” spillere vil få samme tilbud hvert 2 år.

Spillertøj til kampe er selvfølgelig inkluderet i kontingentet og skal tilbageleveres når spilleren stopper i klubben.

Refundering af kontingent

Hvis du/dit barn er tilmeldt og betalt for et hold, og bagefter vurderer, at holdet ikke er noget for dig, skal du senest efter 4. træningsdag bede om at få kontingentet retur ved at henvendelse til kassereren.
Hvis du har tilmeldt dig et forkert hold, så ret henvendelse til kassereren.

Træningen

Alle hold trænes af trænere, som interesserer sig og brænder for det de laver. Mange har enten selv været i foreningen og/eller haft børn i foreningen.
Fælles for alle: trænerne bruger deres fritid på at træne dit barn/børn.
Men idet klubbens drift er baseret på frivillige hænder, håber vi at du som forælder også vil give en hånd med når vi mangler frivillige til arrangementer m.m.
For at der bliver plads til så meget fodbold, leg og træning som muligt, så kan der være behov for hjælp fra din side.
Det kan f.eks. være i forbindelse med sætte redskaber ud eller pakke dem væk efter endt træning, for jo flere voksne der er til at hjælpe med denne del, jo mere tid får dit barn/børn til den sjove del.

Så spørg gerne holdlederen på holdet, hvad du kan hjælpe med.

Kommunikation

En del holdledere har oprettet Facebook grupper til deres hold, som de bruger i forbindelse med informationer til holdet.
Navnet på Facebook gruppen vil fremgå under holdbeskrivelserne:
Derudover sendes der også informationer ud via vores foreningssystem Conventus.
Vær opmærksom på at hos nogen lander disse mails i spam-foldere, så check din spam-folder fra tid til anden!

Fotos

Vi gør opmærksom på, at vi i løbet af sæsonen tager situationsfotos af børn og voksne.
Disse fotos anvendes på www.hartegif.dk, i Harte Nyt, på foreningens Facebook sider, samt i program og plakater i forbindelse.

Persondatalov

Ved tilmelding udfylder du personlige oplysninger såsom fødselsdato, mobil nr samt mail adresse.
Fødselsdato anvendes i forhold til aldersbegrænsede hold. Mobil nr og mail adresse anvendes når vi sender oplysninger ud via vores Foreningssystem Conventus.
Alle oplysninger behandles fortroligt.

Retningslinjer og værdier

 • Harte G&IF fodbold er en breddeklub, hvor der er plads til alle

 

 • Det skal være sjovt at spille fodbold i Harte

 

 • Vi lægger vægt på det sociale

 

 • Det skal være et sted hvor forældre og børn hygger sig og føler sig velkomne

 

 • Niveau inddeling til kamp og træning

Vi arbejder ud fra DBU’s holdninger til retningslinjer i forhold til niveau inddeling og selektering.

Når spillerne er tilmeldt kampene er det trænerne der fordeler spillerne fra kamp til kamp. Holdene bliver lavet fra gang til gang og alle spillere kan spille på begge hold. Alle spillere skal kunne spille på flere hold og det er vigtigt, at forældre og involverede i og omkring holdet, ikke omtale det ene hold for at være bedre end det andet. Vi har en vigtig opgave i at støtte begge hold og respektere trænernes beslutninger.

DBU anbefaler ingen niveauopdeling i U7 og yngre, hverken til træning eller kamp. Fra U8 og opefter anbefales en fleksibel niveauopdeling, uden de skal inddeles i faste lukkede grupper. DBU anbefaler ligeledes, at man fra U8 og opefter arbejder ud fra 25-50-25 reglen. Dvs. 25 procent af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 procent af tiden

af spillere på deres eget niveau og 25 procent af tiden af spillere over deres eget niveau.

 • Værdier

I Harte fodbold er vi der først og fremmest for børnenes skyld. Børnene skal udvikle sig og have det sjovt. Klubbens og forældrenes opgave er at støtte børnene og holdet i at være en del af et fællesskab, hvor der er plads til alle.

 • Forældre og andre tilknyttet holdet

Vi forventer at alle forældre, trænere, hjælpetrænere, holdledere og andre omkring holdet er loyale over for klubben og dets værdier. Derudover skal alle bidrage til de praktiske ting omkring holdet som tøjvask, kørsel til kamp, træning osv.

Samarbejde FSK og Kolding Nord

Samarbejde med FC Kolding Nord og FSK talentcenter

I Harte er vi en del af FC Kolding Nord samarbejdet. Samarbejdet er sammen med Bramdrupdam, Nr. Bjert Strandhuse, ØSVN IF og Alminde/Viuf. Der er drengehold på alle årgange fra U13 til U19. På pigesiden bliver der også arbejdet på at få flere hold.

Vi er igennem FSK Kolding tilknyttet et talentcenter, hvor de af vores træningsparate spillere, som ønsker det kan få tilbudt en ekstra ugentlig træning fra U10-U12 ved KIF.  Formålet er at give disse spillere udviklingsmuligheder med henblik på at udvikle dygtigere spillere, der evt kan rekrutteres til det første akademihold på u13. Ligeledes har FSK et målmandsakademi, som tilbyder en ugentlig ekstra træning til vores målmænd.

DBU børneklub og DBU’s Børnesyn

Kontaktperson: Lillian Tengesdal 50160765

 • DBU børneklub og DBU`s Børnesyn

  I Harte Gymnastik og idrætsforening har vi indgået en aftale med DBU om at være børneklub og agerer i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum.

  Man kan læse mere om rettighederne og løfterne her:

  DBU’s børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU’s 10 børneløfter (dbujylland.dk)

  Klubbens børnepolitik

   

  1. Brug af omklædningsrum og retningslinjer
  Politik for omklædning

  før og efter fodbold

  Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

  Drenge og piger klæder altid om hver for sig

  Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene

  Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og bader.

  Politik for mobiltelefoner i omklædningsrum Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædnings-faciliteter uden bekymringer for tændte kameraer på telefoner eller lignende. Derfor må mobiler aldrig anvendes under omklædning.
  1. Kommunikation
  Sprogbrug voksne til børn Børn lærer af voksne og derfor er det som voksen vigtigt, at vi taler pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om, samt de måder vi formulerer os på. Der er aldrig kommet noget godt ud af at bande, råbe eller tale grim, derfor er det også noget vi holder os fra.
  Sprogbrug børn imellem Som træner, leder eller frivillig har man ansvar for at sørge for at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det som voksen dit ansvar at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold / dine børn vigtigheden i et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår.
  Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn Som voksen er man forbilleder for børnene og det er derfor også vigtigt at vi opfører os ordentligt overfor hinanden, som vi også ønsker vores børn skal være over for deres venner og veninder. Husk derfor at tale ordentligt og være imødekommende over for hinanden, i særdeleshed når vi er i nærheden af børnene.
  1. Mobning eller mistrivsel
  Procedure ved henvendelser om mobning, digital mobning Ved mobning sætter træner nedenstående i gang:

  Undersøger i første omgang, hvad der er på spil

  Forsøger at kortlægge situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere)

  Følger op på situationen løbende

  Kontakter formand ved grove tilfælde samt dersom der ikke findes en god løsning

  1. Seksuelle krænkelser
  Politik for indhentning af børneattest Børneattester bliver indhentet hver gang der starter en ny træner samt opdateres hvert andet år.
  Politik for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejltolkninger i forbindelse med fysisk kontakt. Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et barn, ligesom det er okay at trøste. Det er ikke uacceptabelt at gå

  Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt overfor et barn.

  Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.

  1. Brug af sociale medier
  Brug af sociale medier Det er tilladt for en årgang eller et hold, at oprette en facebookgruppe, hvor alt kommunikation finder sted. Disse grupper er lukkede grupper hvorfor det kun er forældre/familie og trænerstaben der er medlemmer. I disse grupper kan træningsplaner, kampkalender, ændring af tider mm. finde sted. Da vi har med børn at gøre som ikke selv er på Facebook, forventer vi derfor, at informationen videregives til de børn, der er på det respektive hold.
  Ansvar for den gode tone i facebookgrupper Én af grundene til at vi opretter facebookgrupper er for at skabe en fælles platform, hvor vi kan samle alt information omkring børnenes hold på ét sted. Dette i et håb om, at gøre det så nemt som muligt for forældre samt for vores trænere og frivillige. Alle skal derfor hjælpe til med at bevare den gode stemning i grupperne da dette er et fælles ansvar. Det er tilladt at have forskellige holdninger til nogle ting, men vi ønsker ikke at disse grupper bliver platform for diskussioner. Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren / forældrene, hvis man har brug for at udbedring af noget. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner som udvikler sig til enten mobning eller andet og som ikke stoppes, så er det i sidste ende træneren som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er dog forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed. Klubrepresentant i form af træner eller udvalgsmedlem skal være inde i grupperne.